top of page
Obujmica.jpg

Obujmica (nosač za cevi i creva)

Materijal: Polistirol
Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Način ugradnje: Postavljanje na zid 


Bezhalogene prema standardu SRPS EN 60754-2:2014 
Nije otporna na plamen

Muf.jpg

Sojnica sa pregradom za glatke cevi (muf)

Materijal: Polistirol
Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Način ugradnje: Nastavlja se na cev


Bezhalogene prema standardu SRPS EN 60754-2:2014 
Nije otporna na plamen

Krivina.jpg

Segmentna krivina za glatke cevi 

Materijal: Polistirol
Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Način ugradnje: Sastoji se iz dva dela koja se međusobno spajaju i nastavljaju na cevi


Bezhalogene prema standardu SRPS EN 60754-2:2014 
Nije otporna na plamen

T-Racva.jpg

Segmentna T-račva za glatke cevi 

Materijal: Polistirol
Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Način ugradnje: Sastoji se iz dva dela koja se međusobno spajaju i nastavljaju na cevi


Bezhalogene prema standardu SRPS EN 60754-2:2014 
Nije otporna na plamen

bottom of page